Sabtu, 22 Ogos 2009

Bahasa Kebangsaan kita

Bahasa jiwa bangsa. Ungkapan yang sudah lama diutarakan tetapi hanya kosong tanpa pengertian yang jelas. Ramai rakyat yang mengetahuinya tetapi kebanyakannya hanya pandai mengungkap tanpa menghayatinya. Sebagai sebuah negara majmuk dan rakyat yang berbilang kaum maka antara medium utama yang boleh digunakan untuk menyatu padukan rakyat adalah dengan menggunakan bahasa sebagai alat pengantaranya. Secara rasminya negara Malaysia ini telah mengiktiraf asal kebudayaan melayu sebagai teras dalam pembinaan bangsa dan negara. Maka sudah sepatutnya bahasa Melayu dimartabatkan sebagai satu-satunya banhasa untuk digunakan secara menyeluruh di Malaysia.

Sebagai bahasa kebangsaan sebuah negara adalah amat memalukan seorang rakyat negara ini apabila tidak dapat berbahasa melayu dengan baik. Setelah 52 tahun negara mencapai kemerdekaan sudah sepatutnya rakyat diajar untuk berbahasa melayu apatah lagi telah lama bahasa melayu dijadikan syarat wajib lulus dalam peperiksaan. Oleh yang demikian tidak sepatutnya dalam semua urusan rasmi dan tidak rasmi rakyat perlu kepada bahasa lain dalam menjalankan hubungan samada secara penulisan, media ataupun percakapan. Kalau dahulu ketika negara mula mencapai kemerdekaan bolehlah dikatakan kebanyakan rakyat terutama dari kaum cina dan India tidak pandai lagi berbahasa melayu tetapi setelah 52 tahun merdeka tidak sepatutnya ianya berlaku lagi.

Oleh yang demikian tidak lagi sepatutnya bahan penulisan rasmi sperti suratkhabar cina dan india mahupun suratkhabar berbahsa Inggeris diperlukan lagi dalam negara ini. Satu keputusan drastik perlu dibuat untuk memastikan bahawa semua suratkhabar ditulis dalam bahasa Melayu kerana ianya akan memberi liputan yan sama adil kepada seluruh masyarakat di dalam negara ini. Keperluan untuk menggunakan pelbagai bahasa tidak lagi diperlukan kerana semua rakyat telah faham dan boleh membaca dalam bahasa melayu. Ini akan memberi keharmonian dalan sesebuah negara kerana semua rakyatnya akan menggunakan satu bahasa sahaja dalam semua urusan.

Medium-medium lain yang masih menggunakan pelbagai bahasa juga tidak lagi diperlukan kini seperti berita dalam bahasa tamil, cina atau inggeris kerana ianya hanya menunjukkan rakyat di Malaysia belum bersedia untuk berintegrasi sepenuhnya kerana masih belum sedia untuk berkompromi dalam penggunaan satu bahasa sahaj seperti yang ditetapkan oleh perlembagaan. Apa perlu lagi penggunaan pelbagai bahasa lagi seperti di berita , iklan, papan tanda , buku penulisan dan sebagainya kerana seluruh rakyat telahpun mengakui bahawa negara Malaysia ini adalah milik bersama dan bagi merealisasikan impian bangsa Malaysia yang bersatu padu maka medium satu bahasa ini adalah merupakan antara alat terpenting kearah pencapaian impian tersebut. Sudah tiba masanya semua tempat pelancongan di Malaysia ini termasuk di semua hotel-hotel bertaraf enam bintang mempromosikan bahasa Melayus sesuai dengan ianya sebagai bahasa kebangsaan dan tidak lagi berbangga denga bahasa Inggeris yang jelas menghilangkan identiti kemalaysiaan itu sendiri.

Bukanlah pula dengan pengunaan satu bahasa ini akan menyekat perkembangan ilmu malahan sepatutnya di semua sekolah pelajar diberi akses dan ruang untuk mempelajari semua bidang ilmu bahasa supaya ianya akan dapat menimba ilmu sepenuhnya. Ilmu ini bolehlah digunakan secara ilmiahnya dan semua akses kepada ilmu ini akan dapat diterjemahkan kebahasa melayu dan secara tidak langsung akan menaikkan taraf bahasa melayu menjadi bahasa ilmu yang penting didunia setaraf dengan bahasa- bahasa lain.

Oleh itu cadangan supaya akhbar-akhbar berbahasa cina di terjemahkan merupakan satu permulaan langkah untuk memastikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan itu dimartabatkan dan akhirnya penggunaan bahasa melayu sepenuhnya akan dapat dicapai menjelang wawasan 2020.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan